TEENUSED

Projekteerimine

Projekteerime PVC halli täpselt Teie vajadusele ja mõõtudele. Meie projekteerijad koostavad nii ehitusloa jaoks vajaliku eelprojekti staadiumis ehitusprojekti kui ka põhiprojekti ning vajadusel pakume abi kuni kasutusloani välja. 

Kõikide hallide projekteerimisel võetakse arvesse halli asukohta, pinnast või alust, kuhu hall paigaldatakse, lumekoormust ja tuulekoormust vastavalt halli asukohale ja otstarvet, mida hallis hoidma hakatakse. Projekteerimisel jälgime Päästeameti poolt seadud nõudeid ja halli sobivust detailplaneeringuga.  

Meie hallide metallkarkassid on projekteeritud valdavalt Eesti või Soome kliimasse ja seetõttu nende kaal on tavaliselt umbes 20 kg/m2 kohta halli sisese maapinna kohta. See tagab ka võimaluse PVC halli hiljem ringi ehitada soojustatud halliks. Meie hallide näol pole tegemist suviseks kasutuseks mõeldud kerghallidega vaid aastakümnete pikkuseks kasutuseks mõeldud ehitistega .

projekteerimine

Paigaldus

PVC halli paigaldus on kiire võrreldes teiste ehitistega:

  • Halli komponendid tarnitakse tellija poolt ette valmistatud asfalt– või betoonalusplatsile
  • Hall ankurdatakse tugevalt ja kindlalt asfaldisse või betooni külge. 
  •  Meie paigaldusmeeskond tagab kvaliteedi ja turvalisuse ehitusplatsil.
paigaldus

Hooldus

  • PVC halli hoolduskulud on väikesed ja seda on ka lihtne hooldada.
  • Meie meeskond teostab kõiki remontparandustöid mis halliga seostub.
  • Peale igat hooldustööd hindame ka Teie halli üldist korrasolekut ja anname professionaalset nõu Teie hoone seisukorrast.
hooldus
etEesti