PVC hall - ülevaade erinevatest liikidest

Tänapäeval otsivad ettevõtted ja organisatsioonid paindlikke ning majanduslikult mõistlikke lahendusi varjualuste näol nii ajutistest sündmuste kuni püsivate ladustamisvajadusteni. Sellistes olukordades on PVC hallid ja teised sarnased kergehitised muutunud aina populaarsemaks tänu oma mitmekülgsusele ja majanduslikule efektiivsusele. 

Selles artiklis uurime lähemalt, mis on PVC hall ning uurime, mis asjad on PVC tent, PVC angaar, viilhall ja kaarhall, et mõista nende erinevusi ning otsustada, millisele kasutusele iga vastav toode sobib.

PVC hall

Mis on PVC hall ja miks see on populaarne?

PVC hall on kergehitise tüüp, mille peamiseks konstruktsioonielemendiks on kuumtsingitud metallraam, mis on kaetud vastupidava polüvinüülkloriidi (PVC) kangaga. Need hooned on tuntud oma kiire paigaldusaja, madalate ehituskulude ja suure paindlikkuse poolest. Erinevalt traditsioonilistest ehitistest ei nõua PVC hallid tavaliselt alustalade või vundamendi olemasolu, mis võimaldab neid püstitada peaaegu igasugusele pinnasele. PVC hallide populaarsus tuleneb mitmest tegurist:

 • Mitmekülgsus: PVC halle saab kasutada mitmesugustel eesmärkidel, alates tööstuslikest ladudest kuni spordi- ja ürituste rajatisteni.
 • Kuluefektiivsus: need on oluliselt odavamad kui traditsioonilised kiviehitised, nii esialgsete investeeringute kui ka hoolduskulude osas.
 • Kiire paigaldus: võrreldes tavaliste ehitistega saab PVC halle püstitada väga kiiresti, mis on kriitilise tähtsusega aja- ja ressursipiirangutega projektide puhul.

Kui tahad pikemalt lugeda PVC halli võimekusest – kiika siia.

Võrdluses PVC hall, PVC tent, PVC angaar, viilhall, kaarhall

Lisaks PVC hallile võid leida veebiavarustest veel sarnaseid tooteid või vähemalt sarnaseid tootenimetusi. Iga nimetatud ehitise tüüp pakub veidi erinevaid omadusi, mis muudavad need sobivaks erinevateks kasutusvõimalusteks. 

Valdkonna võõra inimese jaoks on erinevused nende ehitiste vahel väikesed – mõtle neist kui ühe pere lastest – nimes ja välimuses on palju sarnast ning kui olla veel täpsem, siis tihti võid leida ka inimesi kasutamas neid definitsioone omavahel vaheldumisi.  

Allpool oleme siiski püüdnud neid märksõnu lahti seletada kõige sagedasemate definitsioonide alusel ja võrrelda nende hoonete peamiste karakteristikute ja võimekuste osas.

 • PVC tent – see on inglise keelest laenatud sõna, kus ta tähendab “telki”, kuid eesti keeles on “ PVC tent” tähendus PVC kate või PVC present. Kuna inglise keeles on tegemist rajatisega, võid leida seda sõna otsingumootoritest otsides ka erinevaid telke ja PVC halle pakkuvaid firmasid.
  Tent kui materjal toob juurde veel ühe märksõna, milleks on tenthall, mis on samuti PVC halli sünonüümiks.
  Kui vaadelda tenti eraldi, siis on võimalik panna püsti ka rajatis nii, et omad hoone konstruktsioone ise ning meie valmistame Sulle erimõõduliste tentkatte hoonele.
 • PVC angaar – põhiliselt võiks selle terminiga mõelda samuti PVC halli. Kuna aga tegemist ka laensõnaga, mida sageli kasutatakse lennunduse valdkonnas, siis võid sa leida PVC angaari fraasi kasutamas suuremate hallide puhul, kuid reegliks seda pidada ei saa.
  PVC angaari võidakse kasutada ka võrdsustatuna kaarhalli definitsiooniga ning kui tuua näide just samast lennunduse valdkonnast, võib see hoone olla nii PVC katusega kui metallkatusega ning oma mõõtmetelt väga suur.
suur kaarhall
 • Viilhall – see märksõna kirjeldab eelkõige traditsioonilist ehitusviisi, kus kasutatakse tagurpidi V-kujulist kaldkatust. Viilhallid võivad olla sünonüümid PVC hallile, kuid neid võidakse ehitada ka tugevamatest materjalidest nagu teras, betoon või puit. Lisaks tasub märkida, et viilhall on kauem ehitusvaldkonnas kasutusel olev laiem termin.

 • Kaarhall – hoone peamine omadus on kaarekujuline disain, mis tagab stabiilsuse ja on eriti hea lumiste või vihmaste piirkondade jaoks, kuna lume ja vee äravool on tõhusam. Kaarhallide katused võivad olla valmistatud PVC materjalist või tihedalt seotud plekkist elementidest, mis võimaldavad neil taluda suuremaid ilmastikukoormusi. Metallist katused on pikema elueaga, kuid suuremate eluea kuludega.

Millal valida PVC hall või PVC tent?

PVC hallid ja PVC tendid on suurepärased valikud, kui on vaja kiiret ja kuluefektiivset lahendust. PVC hallid sobivad suurepäraselt nii pikaajaliseks ladustamiseks kui ka suurürituste korraldamiseks, pakkudes stabiilset kaitset ilmastikuolude eest. PVC tendid või väiksemad PVC telgid on seevastu ideaalsed ajutiste sündmuste, nagu festivalid või messid, tarbeks, kus vajadus kiire paigalduse ja demonteerimise järele on kriitiline.

Paigalduse järgi tasuks arvestada, et väiksema PVC telgi või PVC tendist loodud varjualuse saad päeva-kahega püsti ja PVC halli püstitad paari päeva kuni nädalaga. Samas võiks olla ka PVC halli kasutus ühes asukohas pigem kuude või aastate pikkune aga väiksema tenthalli puhul päevad või nädalad.

PVC hall

Millal valida PVC angaar?

Kui räägime PVC angaaridest kui suuremahulistest objektidest, siis on ta parim valik suuremahuliste objektide, nagu lennukid ja suured masinad, hoidmiseks. Need ehitised on disainitud suurema koormustaluvusega, pakkudes kaitset ja head ruumikust. PVC angaarid nõuavad suuremat esialgset investeeringut ja pikemat paigaldusaega võrreldes tavaliste PVC hallidega, kuid nende vastupidavus ja funktsionaalsus õigustavad oma hinda. Lisaks võib suuremate angaaride püstitamine nõuda keerulisemaid ehituslube, mis tuleks varakult arvesse võtta.

Millal eelistada viilhalli, kaarhall või PVC angaar?

Viilhalli ja/või kaarhalli vahel valimiseks võivad olla argumentideks lume- või vihmakoormuse taluvus või eelistatud hoone kuju – olenevalt kuidas ruumi sisemust kasutad – kaarjas struktuur võib muuta hoone küljed ebaefektiivseks ruumiks.

Selle asemel, et rääkida, millist hoonet eelistada, peaksid teadma vastuseid küsimustele – kui pikaks ajaks hoone püsti jääb; kui suur hoone peab olema; mis kujuga hoone võiks olla; kui suur peab olema ilmastikukindlus; kui suur võiks olla hoone investeeringu maksimaalne suurus? Kui Sa tead neile küsimustele vastust, siis helista/kirjuta meile ja leiame konsultatsiooni järel Sulle sobiva toote.

Kuidas mõjutavad ehitise valik kasutusnõudeid?

Ehitise tüübi valik määrab kasutuselevõtuks vajalikud tingimused. Näiteks messide või festivalide korraldamiseks, kus on vajalik kiire paigaldus ja demonteerimine, on ideaalsed lahendused PVC hallid või telgid. PVC hallid on eriti kasulikud, kui on vaja (pool)-ajutist, kuid vastupidavat ruumi, samas kui tendid sobivad lühiajaliste ürituste jaoks, mille puhul kaitse ilmastiku eest on siiski oluline. Neid mõjutavad seadusandlikud nõuded on ka üldiselt märksa leebemad.

Kui minna metallist katuste ja tõsisemate struktuuridega viilhalli, kaarhalli või angaari suunas, tuleb arvestada keerulisemate ehituslubade, kasutuslubade ja üldise asja-ajamisega. Lisaks tasub nende puhul olla kindel, et juba mõne aasta järel ei teki soovi neid ümber paigutada.

Kui oled valiku jaoks analüüsi tegemas, peaksid kaaluma mitte ainult ühekordseid otsekulusid, vaid ka pikemaajalisi operatiivkulusid, sealhulgas hooldust, muutmisvajadusi ja potentsiaalseid seadusandlikke kohustusi. Hoolikas kaalutlus aitab teha kõige majanduslikumalt mõistliku ja funktsionaalse valiku, tagades samal ajal ehitiste vastavuse nii praegustele kui ka tulevastele vajadustele.

Kui Sa tahad saada hoonet, mis on igas kategoorias efektiivne, võta meie käest PVC hall. Kirjuta meile ja alustame konsultatsiooniga!

etEesti